Trạng thái:
HOÀN THIỆN - ĐANG BÁN
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
5
Số căn:
41
Quy mô:
5000m2
Mật độ xây dựng:
100%
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Biệt thự Trạng thái:HOÀN THIỆN - ĐANG BÁN
Số Block:2 Số tầng:5
Quy mô:5000m2 Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:41 Ngày hoàn thành:1/6/2022
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Biệt thự
Trạng thái:HOÀN THIỆN - ĐANG BÁN
Số Block:2
Số tầng:5
Quy mô:5000m2
Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:41
Ngày hoàn thành:1/6/2022
Chủ Đầu Tư
  • Chủ Đầu Tư
  • 090.675.1347