Trạng thái:
ĐÃ BÀN GIAO
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
2
Số căn:
15
Quy mô:
Trên 2500m2
Mật độ xây dựng:
100%
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Biệt thự Trạng thái:ĐÃ BÀN GIAO
Số Block:2 Số tầng:2
Quy mô:Trên 2500m2 Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:15 Ngày hoàn thành:Quý 1/2018
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Biệt thự
Trạng thái:ĐÃ BÀN GIAO
Số Block:2
Số tầng:2
Quy mô:Trên 2500m2
Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:15
Ngày hoàn thành:Quý 1/2018
Chủ Đầu Tư
  • Chủ Đầu Tư
  • 090.675.1347