Trạng thái:
ĐÃ BÀN GIAO
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
3
Số căn:
57
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
100%
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Nhà phố Trạng thái:ĐÃ BÀN GIAO
Số Block:3 Số tầng:3
Quy mô: Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:57 Ngày hoàn thành:Quý 1/2019
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Nhà phố
Trạng thái:ĐÃ BÀN GIAO
Số Block:3
Số tầng:3
Quy mô:
Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:57
Ngày hoàn thành:Quý 1/2019
NHÀ PHỐ THƯƠNG GIA
  • NHÀ PHỐ THƯƠNG GIA
  • 0936.252.876