Trạng thái:
ĐÃ BÀN GIAO
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
Số căn:
27
Quy mô:
1500m2
Mật độ xây dựng:
100%
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Đất nền Trạng thái:ĐÃ BÀN GIAO
Số Block:3 Số tầng:
Quy mô:1500m2 Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:27 Ngày hoàn thành:Quý 3/2017
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Đất nền
Trạng thái:ĐÃ BÀN GIAO
Số Block:3
Số tầng:
Quy mô:1500m2
Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:27
Ngày hoàn thành:Quý 3/2017
Chủ Đầu Tư
  • Chủ Đầu Tư
  • 090.675.1347