Trạng thái:
ĐÃ BÀN GIAO
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
Số căn:
157
Quy mô:
4.656.2m2
Mật độ xây dựng:
100%
Loại: Đất nền Trạng thái:ĐÃ BÀN GIAO
Số Block:6 Số tầng:
Quy mô:4.656.2m2 Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:157 Ngày hoàn thành:Quý 3/2027
Loại: Đất nền
Trạng thái:ĐÃ BÀN GIAO
Số Block:6
Số tầng:
Quy mô:4.656.2m2
Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:157
Ngày hoàn thành:Quý 3/2027
Chủ Đầu Tư
  • Chủ Đầu Tư
  • 090.675.1347