Trạng thái:
ĐÃ BÀN GIAO
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
3
Số căn:
57
Quy mô:
4.656.2m2
Mật độ xây dựng:
100%
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Nhà phố Trạng thái:ĐÃ BÀN GIAO
Số Block:3 Số tầng:3
Quy mô:4.656.2m2 Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:57 Ngày hoàn thành:Quý 4/2018
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Nhà phố
Trạng thái:ĐÃ BÀN GIAO
Số Block:3
Số tầng:3
Quy mô:4.656.2m2
Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:57
Ngày hoàn thành:Quý 4/2018
Chủ Đầu Tư
  • Chủ Đầu Tư
  • 090.675.1347