Trạng thái:
ĐÃ BÀN GIAO
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
Số căn:
16
Quy mô:
1200m2
Mật độ xây dựng:
100%
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Đất nền Trạng thái:ĐÃ BÀN GIAO
Số Block:2 Số tầng:
Quy mô:1200m2 Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:16 Ngày hoàn thành:Quý 4/2018
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Đất nền
Trạng thái:ĐÃ BÀN GIAO
Số Block:2
Số tầng:
Quy mô:1200m2
Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:16
Ngày hoàn thành:Quý 4/2018
Chủ Đầu Tư
  • Chủ Đầu Tư
  • 090.675.1347