Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
4
Số căn:
16
Quy mô:
6000m2
Mật độ xây dựng:
100%
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Nhà phố Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:4
Quy mô:6000m2 Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:16 Ngày hoàn thành:Đang cập nhật
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:4
Quy mô:6000m2
Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:16
Ngày hoàn thành:Đang cập nhật
Chủ Đầu Tư
  • Chủ Đầu Tư
  • 090.675.1347