Trạng thái:
ĐANG BÁN
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
34 Căn
Mật độ xây dựng:
Đã Bàn Giao Nhà
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Nhà phố Trạng thái:ĐANG BÁN
Số Block: Số tầng:
Quy mô:34 Căn Mật độ xây dựng:Đã Bàn Giao Nhà
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:1/6/2022
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Nhà phố
Trạng thái:ĐANG BÁN
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:34 Căn
Mật độ xây dựng:Đã Bàn Giao Nhà
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:1/6/2022
Chủ Đầu Tư
  • Chủ Đầu Tư
  • 090.675.1347