Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
4
Số căn:
36
Quy mô:
6000m2
Mật độ xây dựng:
85%
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Nhà phố Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:4
Quy mô:6000m2 Mật độ xây dựng:85%
Số căn hộ:36 Ngày hoàn thành:Đang cập nhật
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:4
Quy mô:6000m2
Mật độ xây dựng:85%
Số căn hộ:36
Ngày hoàn thành:Đang cập nhật
Chủ đầu tư
  • Chủ đầu tư
  • 090.675.1347