Trạng thái:
ĐANG XÂY DỰNG - ĐANG BÁN
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
8
Số tầng:
4
Số căn:
82
Quy mô:
12000m2
Mật độ xây dựng:
90%
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Nhà phố Trạng thái:ĐANG XÂY DỰNG - ĐANG BÁN
Số Block:8 Số tầng:4
Quy mô:12000m2 Mật độ xây dựng:90%
Số căn hộ:82 Ngày hoàn thành:Đang cập nhật
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Nhà phố
Trạng thái:ĐANG XÂY DỰNG - ĐANG BÁN
Số Block:8
Số tầng:4
Quy mô:12000m2
Mật độ xây dựng:90%
Số căn hộ:82
Ngày hoàn thành:Đang cập nhật
Chủ Đầu Tư
  • Chủ Đầu Tư
  • 090.675.1347