Trạng thái:
ĐANG BÀN GIAO
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
5
Số căn:
37
Quy mô:
4000m2
Mật độ xây dựng:
100%
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Nhà phố Trạng thái:ĐANG BÀN GIAO
Số Block:2 Số tầng:5
Quy mô:4000m2 Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:37 Ngày hoàn thành:Quý 1/2020
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Nhà phố
Trạng thái:ĐANG BÀN GIAO
Số Block:2
Số tầng:5
Quy mô:4000m2
Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:37
Ngày hoàn thành:Quý 1/2020
Chủ Đầu Tư
  • Chủ Đầu Tư
  • 090.675.1347