Trạng thái:
ĐANG BÁN
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
4
Số căn:
57
Quy mô:
4500m2
Mật độ xây dựng:
100%
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Nhà phố Trạng thái:ĐANG BÁN
Số Block:4 Số tầng:4
Quy mô:4500m2 Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:57 Ngày hoàn thành:Quý 1/2020
Đại Phát Corporation Đại Phát Corporation
Loại: Nhà phố
Trạng thái:ĐANG BÁN
Số Block:4
Số tầng:4
Quy mô:4500m2
Mật độ xây dựng:100%
Số căn hộ:57
Ngày hoàn thành:Quý 1/2020
NHÀ PHỐ THƯƠNG GIA
  • NHÀ PHỐ THƯƠNG GIA
  • 0936.252.876