Hiển thị tất cả 10 kết quả

Đang bán
Giá: 5.5 Tỷ
 • Số căn hộ: 31
 • Mật độ xây dựng: 50%
ĐANG BÁN
Giá: 4.8 Tỷ
 • Số căn hộ: 57
 • Mật độ xây dựng: 100%
ĐANG BÀN GIAO
Giá: 4,8 Tỷ
 • Số căn hộ: 37
 • Mật độ xây dựng: 100%
ĐANG XÂY DỰNG - ĐANG BÁN
Giá: 5.9 Tỷ
 • Số căn hộ: 82
 • Mật độ xây dựng: 90%
Đang xây dựng
Giá: 7 Tỷ
 • Số căn hộ: 36
 • Mật độ xây dựng: 85%
ĐANG BÁN
Giá: 4.8 Tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đã Bàn Giao Nhà
Đang xây dựng
Giá: 9.3 Tỷ
 • Số căn hộ: 16
 • Mật độ xây dựng: 100%
HOÀN THIỆN - ĐANG BÁN
Giá: 15.2 Tỷ
 • Số căn hộ: 41
 • Mật độ xây dựng: 100%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 090 675 1347