Hiển thị tất cả 8 kết quả

Đang bán
Giá: 5.5 Tỷ
 • Số căn hộ: 31
 • Mật độ xây dựng: 50%
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 4.95 Tỷ
 • Số căn hộ: 7
 • Mật độ xây dựng: 100%
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 6 Tỷ
 • Số căn hộ: 16
 • Mật độ xây dựng: 100%
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 5.3 Tỷ
 • Số căn hộ: 57
 • Mật độ xây dựng: 100%
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 3.6 Tỷ
 • Số căn hộ: 157
 • Mật độ xây dựng: 100%
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 2.6 Tỷ
 • Số căn hộ: 27
 • Mật độ xây dựng: 100%
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 3.8 Tỷ
 • Số căn hộ: 57
 • Mật độ xây dựng: 100%
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 2.9 Tỷ
 • Số căn hộ: 15
 • Mật độ xây dựng: 100%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 090 675 1347