Hiển thị tất cả 4 kết quả

ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 4.95 Tỷ
  • Số căn hộ: 7
  • Mật độ xây dựng: 100%
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 6 Tỷ
  • Số căn hộ: 16
  • Mật độ xây dựng: 100%
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 3.6 Tỷ
  • Số căn hộ: 157
  • Mật độ xây dựng: 100%
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 2.6 Tỷ
  • Số căn hộ: 27
  • Mật độ xây dựng: 100%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 090 675 1347