DỰ ÁN MỚI

HOÀN THIỆN - ĐANG BÁN
Giá: 15.2 Tỷ
 • Số căn hộ: 41
 • Mật độ xây dựng: 100%
ĐANG BÁN
Giá: 4.8 Tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đã Bàn Giao Nhà
ĐANG XÂY DỰNG - ĐANG BÁN
Giá: 5.9 Tỷ
 • Số căn hộ: 82
 • Mật độ xây dựng: 90%
Đang bán
Giá: 5.5 Tỷ
 • Số căn hộ: 31
 • Mật độ xây dựng: 50%
Xem thêm dự án

Nhà Phố & Biệt Thự

ĐANG BÀN GIAO
Giá: 4,8 Tỷ
 • Số căn hộ: 37
 • Mật độ xây dựng: 100%
ĐANG BÁN
Giá: 4.8 Tỷ
 • Số căn hộ: 57
 • Mật độ xây dựng: 100%
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 3.8 Tỷ
 • Số căn hộ: 57
 • Mật độ xây dựng: 100%
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 5.3 Tỷ
 • Số căn hộ: 57
 • Mật độ xây dựng: 100%
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 2.9 Tỷ
 • Số căn hộ: 15
 • Mật độ xây dựng: 100%
Xem thêm dự án

Đất Nền

Tổng hợp các dự án đất nền

ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 2.6 Tỷ
 • Số căn hộ: 27
 • Mật độ xây dựng: 100%
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 6 Tỷ
 • Số căn hộ: 16
 • Mật độ xây dựng: 100%
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 4.95 Tỷ
 • Số căn hộ: 7
 • Mật độ xây dựng: 100%
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 3.6 Tỷ
 • Số căn hộ: 157
 • Mật độ xây dựng: 100%
Xem thêm dự án